Bestuur

Het bestuur

Bij Stichting WON is een betrokken en bekwaam bestuur aanwezig. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor een goede vervulling van haar taak. Zij adviseren de directeur met het beleid, de visie en de strategische koers van de stichting. Zoveel mogelijk proberen wij alle kernen in ons bestuur te vertegenwoordigen. Alle bestuurders werken onbezoldigd op vrijwillige basis.

 

de-wild
Mevrouw M. de Wild
(voorzitter)

De heer Gerrit Slob
(algemeen bestuurslid)

 

De adviesraad

Het bestuur van stichting WON wordt geadviseerd door een lokale adviesraad. In de adviesraad zijn verschillende maatschappelijke organisaties uit de vier kernen vertegenwoordigd op het gebied van Wmo, welzijn, wonen en zorg. De leden van de adviesraad zijn als voelsprieten voor de stichting en weten wat er leeft binnen hun gemeente of taak. De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen. Het bestuur en de directeur geven de adviesraad inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de Stichting WON.