Category Archives: Geen categorie

Verwenmomenten tijdens de Dag van de Mantelzorg

Vorige week werd er genoten van een gezellige middag op de prachtige locaties belevenisboerderij de Hoeksesluis en kaasboerderij Hoogerwaard. Voor de werkende mantelzorgers werd een lekker verwenontbijtje langs gebracht. Onderstaand gedicht werd tijdens de middag voorgedragen. OPEENS MANTELZORGER Gedicht van Marcha Als je opeens geen keus meer hebt en ‘het leven’ wordt voor je bepaald.. Als…
Lees verder

Nieuw informatie- en activiteitenboekje 2018/2019

Deze week ligt het nieuwe informatie- en activiteitenboekje 2018/2019 van Stichting WON weer klaar voor alle belangstellende inwoners van Krimpenerwaard West. In het boekje staan alle vrijwilligersdiensten van de Stichting vermeld evenals de activiteiten van verschillende organisaties, overzichtelijk gerubriceerd over de kernen Ouderkerk, Gouderak, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk. Mocht u geen boekje ontvangen,…
Lees verder

Krimpenerwaard Kookt …. in Lekkerkerk

In 2017 is een start gemaakt met kleine kookgroepen in alle dorpskernen van de Krimpenerwaard, bedoeld voor mensen die door middel van koken en eten met andere mensen in contact willen komen. De groep bepaalt met elkaar wat er wordt gekookt en verdeelt de taken onderling. De kosten van de maaltijd (ca. 3,00) worden door…
Lees verder

Opfriscursus rijvaardigheid voor senioren

Voor senioren die al tientallen jaren hun rijbewijs hebben en behoefte hebben aan een opfriscursus wordt er binnenkort weer een opfriscursus rijvaardigheid gehouden. Deze verkeersveiligheidstest is speciaal ontwikkeld voor automobilisten van 55 jaar en ouder die deskundig advies willen over hun verkeerskennis en rijgedrag. Het betreft hier een test zonder eventuele consequenties voor het rijbewijs!…
Lees verder

(gratis) bezoek CoBRa museum

Stichting WON mag de inwoners van Ouderkerk en Gouderak  - namens de Museum Plus Bus - uitnodigen voor een gratis bezoek aan het Cobra Museum in Amstelveen op dinsdag 16 oktober 2018.  Dit uitstapje is bedoeld voor 65-plussers. De museum Plus Bus haalt u ’s morgens rond 9.00 uur op en brengt u aan het…
Lees verder