De Stichting

Stichting WON is een professionele brede welzijnsstichting die midden in de samenleving staat. Wij verlenen sociaal maatschappelijke dienstverlening aan burgers in de dorpskernen Ouderkerk aan den IJssel, Gouderak, Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek waardoor zij enerzijds de eigen kracht aanspreken en anderzijds de regie over het eigen leven behouden of terug krijgen. De voornaamste taak van de stichting is het geven van informatie en advies en ondersteuning bij vragen en knelpunten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, mobiliteit, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etc.

Ondersteund door beroepskrachten maken onze ruim 100 vrijwilligers het sociale werk en dienstverlening van onze stichting mogelijk. De beroepskrachten ondersteunen de vrijwilligers bij hun taken. De stichting vindt het belangrijk dat vrijwilligers zich binnen onze organisaties kunnen ontwikkelen en zich gesteund en gewaardeerd voelen door Stichting WON. Onze vrijwilligers zijn het kapitaal van onze organisatie.

Onze kern-competenties zijn:

1.

Dichtbij en betrokken

Stichting WON is er voor alle burgers uit de vier genoemde dorpskernen, maar vooral voor diegenen die een (tijdelijk) steuntje in de rug nodig hebben. We proberen samen met de burger mee te denken en waar nodig ondersteuning te bieden.

2.

Verbindend

Door het stimuleren van ontmoeting en ondersteuning van burgers heeft stichting WON een verbindende rol binnen de verschillende dorpskernen. De stichting is actief op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en participatie. De stichting biedt zelf verschillende diensten aan zodat mensen langer zelfredzaam kunnen blijven maar zoekt in haar werkzaamheden nadrukkelijk de samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties zodat we krachtige sociale context creëren voor de burgers waarmee we het gevoel van welzijn willen bevorderen.

3.

Betrouwbaar

De stichting werkt met en voor mensen. Dat betekent dat we iedereen helpen waar nodig.
We blijven altijd zoeken naar een passende oplossing en komen onze afspraken na. Dat staat bij ons hoog in het vaandel! We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen!

 

Kortom, wij zien het als onze taak om een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van onze (kwetsbare) burgers.  Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze naar tevredenheid wonen, kunnen meedoen in de samenleving en gehoord én gezien worden.