Bestuur

Het bestuur

Bij Stichting WON is een betrokken en bekwaam bestuur aanwezig. Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor een goede vervulling van haar taak. Zij adviseren de directeur met het beleid, de visie en de strategische koers van de stichting. Zoveel mogelijk proberen wij alle kernen in ons bestuur te vertegenwoordigen. Alle bestuurders werken onbezoldigd op vrijwillige basis.

de-wild

Mijn naam is Marianne de Wild en mag bij onze Stichting WON de voorzitter zijn. Een groot voorrecht om als vrijwilliger het team en de directie te mogen ondersteunen in en bij hun werk voor onze kwetsbare inwoners. Voor mij was het toetreden bij de Stichting WON, de welzijnsorganisatie, een bewuste keuze om actief bezig te zijn in het veld van het sociale domein. Mijn ervaring vanuit de Wmo raad en de financiële- en commerciële wereld, waar ik mij in mijn dagelijks werk mee bezig houd, breng ik graag in, in onze welzijnsorganisatie.

Bij Stichting WON werken en zijn de professionals actief en staan vele vrijwilligers met een warm hart klaar om te ondersteunen en activiteiten op te starten. Een warm bad en daar wil ik graag mijn ervaring als bestuurder voor beschikbaar stellen.

Mevrouw Marianne de Wild
(voorzitter)

 

Ik ben Gerrit Slob, getrouwd en woon sedert 1974 in  Ouderkerk aan den IJssel. Ik ben geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland. Na mijn middelbare schoolopleiding ben ik in 1970 gaan werken bij de gemeente Lekkerkerk op de afdeling Sociale Zaken. Hierna heb ik gewerkt bij de gemeenten Ouderkerk aan den IJssel, Ouderkerk en de GR K-5 gemeenten om te eindigen bij de gemeente Krimpenerwaard.

Naast Sociale Zaken heb ik mij ook vele jaren bezig gehouden met Welzijn in de breedste zin. Van subsidies, jeugd- en jongerenwerk tot wat nu de WMO is. Tevens heb ik heb door de jaren heen diverse bestuurlijke functies vervuld variërend van jeugdvoorzitter bij de voetbalvereniging Spirit tot secretaris van het bejaardencentrum Geerestein, hierbij was ook een personele unie met het Dienstencentrum Ouderkerk aan de orde en in die hoedanigheid ben ik betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting WON. Omdat de WMO in mijn werk tot mijn taakgebied hoorde ben ik gestopt met het bestuurswerk voor de Stichting omdat ik dit conflicteren met mijn werk vond.

Toen ik na mijn pensionering een advertentie zag voor het bestuur van onze mooie Stichting heb ik mij gemeld omdat het welzijnsgebied mij erg interesseert. Naast mijn bestuurswerk doe ik vrijwilligerswerk bij Humanitas, thuisadministratie omdat ik contact met en het ondersteunen van gezinnen een waardevolle vrijetijdsbesteding vind. Naast het vrijwilligerswerk zijn mijn hobby’s sport (vooral kijken), lezen en reizen waarbij een cruisevakantie voor ons de mooiste manier van reizen is.

De heer Gerrit Slob
(algemeen bestuurslid)

 

Mijn naam is Fred Frietman. Ik ben geboren in 1961 en heb twee volwassen kinderen; een dochter van 23 jaar en een zoon van 19 jaar. Mijn hobby’s zijn muziek luisteren, voetbal en Formule 1 kijken en reizen.

Sinds 1997 ben ik eigenaar van een Administratiekantoor in Krimpen aan de Lek. Ik doe dit samen met mijn zakelijk partner Jacqueline van Vugt en vier, deels parttime, medewerkers.

Na het VWO te hebben afgerond, heb ik kort Bouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit in Delft. Vervolgens ben ik in 1981 begonnen te werken in het bankwezen bij de Rabobank. Ik heb daar diverse functies bekleed, mijn laatste functie was die van “Financieel Manager Financiële Advisering en Eigen Huis”.

In het verleden heb ik diverse bestuursfuncties bekleed bij o.a. tennisvereniging T.V.K.L., de Stichting Kinderopvang Nederlek, Woningbouwvereniging Ons Belang en Stichting Cultuurhuis Krimpen aan de Lek.  Bij de laatste Stichting ben ik vanaf het begin af aan tot het jaar 2017 betrokken geweest. Sinds het jaar 2017 ben ik als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Stichting WON. Hoewel ik weinig ervaring heb in het Sociaal Domein, ben ik wel een sociaal voelend mens. Ik vind het belangrijk wat terug te doen voor de gemeenschap en hoop op financieel gebied met mijn ervaring en kunde mijn steentje bij te kunnen dragen aan de Stichting WON.

De heer Fred Frietman
(penningmeester)

 

De adviesraad

Het bestuur van stichting WON wordt geadviseerd door een lokale adviesraad. In de adviesraad zijn verschillende maatschappelijke organisaties uit de vier kernen vertegenwoordigd op het gebied van Wmo, welzijn, wonen en zorg. De leden van de adviesraad zijn als voelsprieten voor de stichting en weten wat er leeft binnen hun gemeente of taak. De adviesraad komt twee keer per jaar bijeen. Het bestuur en de directeur geven de adviesraad inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de Stichting WON.