Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek

Stichting WON is de organisatie voor welzijn in Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek, Gouderak en Ouderkerk aan den IJssel. Als organisatie zijn wij actief op het gebied van welzijn, zorg, mobiliteit, financiƫn, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Stichting WON helpt mensen van jong tot oud door te adviseren en informeren, te ondersteunen en te bemiddelen.

Wij gaan uit van de Eigen Kracht van de mens. Wij faciliteren het zelf organiserend vermogen van mensen en proberen deze eigen kracht te versterken en waar nodig te ondersteunen.

Stichting WON is een sterke, brede lokale welzijnsorganisatie gedragen door enthousiaste vrijwilligers en professionals die werk leveren vanuit hun hart en op kwalitatief goed niveau. Samen met de groep vrijwilligers ondersteunen en faciliteren we diverse ondersteunende diensten met het oog op versterken van de zelfredzaamheid en een goed welzijn voor alle burgers.

Stichting WON stemt haar diensten en activiteiten af op dorpskern-niveau. Wij zoeken daarin veelvuldig de samenwerking met andere lokale belanghebbenden en proberen op de hoogte te blijven van alle bestaande (welzijns)organisaties en een breed netwerk te onderhouden.