Mantelzorgondersteuning

Wie is mantelzorger?

Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis die zorg en hulp nodig heeft? Dan verleent u mantelzorg. Mantelzorgers zorgen ervoor dat degene die hulp krijgt (langer) thuis kan blijven wonen. U doet dat "gewoon" maar het maakt u wel tot mantelzorger!

Steun voor de mantelzorger

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek biedt ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij ons terecht voor informatie & advies, emotionele steun, themabijeenkomsten en praktische ondersteuning. De mantelzorgondersteuner kent de weg in de gezondheidszorg en gemeentelijke voorzieningen en kan u adviseren over het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen of in contact brengen met de juiste instantie/organisatie.

Bijeenkomsten

De stichting organiseert - veelal in samenwerking met andere welzijnsinstellingen in de Krimpenerwaard - themabijeenkomsten, gespreksgroepen of cursussen. Ook wordt er jaarlijks aandacht geschonken aan de Dag van de Mantelzorg om de mantelzorgers te bedanken voor hun inzet!

Contact

Wilt u contact met onze mantelzorgondersteuner, dan kunt u ons bellen of via het contactformulier een boodschap achterlaten. Neemt u gerust contact met ons op.  Alle ondersteuning is gratis! We helpen u graag verder!