Mantelzorgondersteuning

Wie is mantelzorger?

Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis die zorg en hulp nodig heeft? Dan verleent u mantelzorg. Mantelzorgers zorgen ervoor dat degene die hulp krijgt (langer) thuis kan blijven wonen. U doet dat "gewoon" maar het maakt u wel tot mantelzorger!

Steun voor de mantelzorger

Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek biedt ondersteuning aan mantelzorgers. U kunt bij ons terecht voor informatie & advies, emotionele steun, themabijeenkomsten en praktische ondersteuning. De mantelzorgondersteuner kent de weg in de gezondheidszorg en gemeentelijke voorzieningen en kan u adviseren over het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen of in contact brengen met de juiste instantie/organisatie.

Bijeenkomsten

De stichting organiseert - veelal in samenwerking met andere welzijnsinstellingen in de Krimpenerwaard - themabijeenkomsten, gespreksgroepen of cursussen. Ook wordt er jaarlijks aandacht geschonken aan de Dag van de Mantelzorg om de mantelzorgers te bedanken voor hun inzet!

Mantelzorgwaardering 2021

De gemeente Krimpenerwaard waardeert de inzet van mantelzorgers enorm! Als teken van waardering ontvangen mantelzorgers in 2021 Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-. U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard en u zorgt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor ten minste acht uur per week zorgt voor de zorgvrager. Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.
Meer info: https://www.krimpenerwaard.nl/mantelzorg-cadeaubon/
Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Contact

Wilt u contact met onze mantelzorgondersteuner, dan kunt u ons bellen of via het contactformulier een boodschap achterlaten. Neemt u gerust contact met ons op.  Alle ondersteuning is gratis! We helpen u graag verder!