Contactcirkel

Deelname aan een contactcirkel betekent dat u iedere dag kort wordt gebeld om te bekijken of alles goed met u is. De deelnemers van een contactcirkel vormen een groep mensen die op elkaar letten. Elke dag neemt dezelfde persoon kort contact met u op.

Deelname aan een contactcirkel kan een gevoel van veiligheid geven en/of uw gevoel van een sociaal isolement doorbreken. Iedereen kan deelnemen aan de contactcirkel om welke reden dan ook. Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname.

De deelnemers bellen elkaar in een vaste volgorde. Per cirkel nemen ongeveer vijf mensen deel. Neemt iemand de telefoon niet op, dan wordt de coördinator gebeld zodat er maatregelen kunnen worden genomen. Voorafgaande aan uw deelname heeft u een gesprek met de coördinator zodat u samen afspraken kunt maken wat te doen als u de telefoon niet op neemt.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de vrijwillige coördinator van de contactcirkel, mw T.Butter, tel.: 06-497 84 963. Natuurlijk kunt u ook bij onze stichting terecht hiervoor.

No Comments Yet.