Mantelzorgondersteuning

Zorgt u langdurig en intensief voor een familielid, partner, vriend of kennis die zorg en hulp nodig heeft? Dan verleent u mantelzorg. Mantelzorgers zorgen ervoor dat degene die hulp krijgt (langer) thuis kan blijven wonen. U doet dat “gewoon” maar het maakt u wel tot mantelzorger!

De Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek (stichting WON) biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Hier kunt u terecht voor informatie en advies, emotionele steun, themabijeenkomsten, praktische ondersteuning of gewoon een luisterend oor.

De mantelzorgondersteuner kent de weg in de gezondheidszorg en kan u adviseren over het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen of u verwijzen naar instellingen en instanties die u verder kunnen helpen. Hierbij kan ze u ook begeleiden.

De stichting organiseert – soms in samenwerking met welzijnsinstellingen in omliggende dorpen – themabijeenkomsten en/of cursussen zoals: financiën, omgang met bepaalde ziektebeelden, respijtzorg, grenzen in mantelzorg. Ook is er jaarlijks een ‘dag van de mantelzorg’ waar de mantelzorgers zelf eens in het zonnetje worden gezet.

Wilt u meer informatie over mantelzorgondersteuning? Neemt u gerust contact met ons op. Alle ondersteuning is gratis voor iedereen. We helpen u graag verder!

No Comments Yet.