Vrijwillig ziekenhuisvervoer

Het vrijwillig ziekenhuisvervoer brengt inwoners naar een ziekenhuis in de regio voor een controle, onderzoek of behandeling. Eén van onze vrijwillige chauffeurs haalt u op de afgesproken tijd thuis op en brengt u naar uw afspraak in het ziekenhuis. De chauffeur brengt u - indien gewenst - naar de juiste afdeling. Na afloop wordt u weer thuis gebracht. Het vrijwillige ziekenhuisvervoer is niet bestemd voor een bezoek aan iemand in het ziekenhuis. Hiervoor kunt u o.a. gebruik maken van andere vervoersmogelijkheden.

Deze vorm van vervoer is bedoeld voor mensen die zelf geen auto (meer) rijden, geen taxi kunnen veroorloven, moeilijk een beroep kunnen doen op familie/kennissen en geen of moeizaam gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Er wordt van u verwacht dat u – eventueel met wat hulp – zelf in en uit kunt stappen. Tevens is het afhankelijk van de auto van de vrijwillige chauffeur of u een rollator/rolstoel kunt meenemen.

Voor alle ziekenhuizen in de regio geldt een vast tarief (retour). Deze prijzen zijn berekend op € 0,35 cent per kilometer via de ANWB routeplanner.  U kunt een folder opvragen bij de stichting. Voor overige bestemmingen geldt eveneens een kilometerprijs van € 0,35 per kilometer. Vooraf wordt dan de prijs berekend en aan u door gegeven. Eventuele parkeerkosten zijn eveneens voor eigen rekening.
U ontvangt aan het einde van de maand een factuur van de Stichting WON voor de gereden ritten waarbij we € 2,50 administratiekosten per factuur berekenen.

Wij verzoeken u vriendelijk de aanvragen zo tijdig mogelijk aan ons door te geven, maar uiterlijk drie werkdagen voor uw afspraak. Wij noteren de tijden en locatie en proberen vervolgens een chauffeur te vinden die u naar de betreffende afspraak zal vervoeren.

U dient zelf WA-verzekerd te zijn als u van deze vrijwillige chauffeurs-diensten gebruik wilt maken. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of bevuiling. Onze chauffeurs beschikken over een WA- en inzittenden-verzekering.

 

No Comments Yet.